SITEMAP    

 
     
 
   

1. klasse i Schneekloths Skoles forberedelsesskole, ca. 1917.
(Foto: Frederiksberg Hovedbibliotek)

 

Skolehistorie

Den første danske skolelov går tilbage til kirkeordinansen i 1539. Det var i den forbindelse, at der i købstæderne blev oprettet latinskoler til drenge, som først og fremmest fik en teologisk undervisning. Siden da har skolen og dens opdragelse af eleverne haft en samfundsmæssig betydning.

Skolehistorie handler om skole, uddannelse, opdragelse og oplysning. Hvordan har de pædagogiske ideer gennem tiderne påvirket skolen og samfundet? Hvordan har skolen som institution udviklet sig? Hvilken rolle har kirken historisk set haft for skolen og dens undervisning? Hvordan har skole og samfund påvirket hinanden? Hvilken opfattelse af barnet ligger der til grund for skolens undervisning? Det er nogle af de spørgsmål, som spiller en central rolle for skolehistorikere.


 

 
 

Ideer

Under tilsyn hele dagen - Dagarbejdsskolen på Nørrebro

Religionskrigen på Frederiksberg
- mellemskolen 1907

På latinskole

Gymnasiet 1960 - 1990

Skolegang på Frederiksberg og i København

Indførelse af heldagsskolen

Tvangsskole og børnefængsler

Bogligt svage børn