SITEMAP    

 
     
 
   

Kartoffelhandler Hansen fra Bredegade på vej ind i sin lastbil, ca. 1930. Mod årtiets slutning kunne han køre kartofler ud til kunderne på nogle af Europas bedste, nyasfalterede veje.
(Foto: Frederiksberg Hovedbibliotek)

 

Trafikhistorie

Romerrigets handelsveje knyttede riget sammen fra Spanien til Lilleasien, fra Nordafrika til England. Kanaler og sluser har siden 1600-tallet bundet Europas floder sammen. Jernbanetrafikken fik stor betydning for byerne og den tidlige industriudvikling i 1800-tallet. Trafik har altid været en afgørende faktor for, hvordan samfundet fungerer.  

Trafikhistorie handler om de historisk betingede forhold for, hvordan man transporterer mennesker og gods over store afstande og hvordan disse forhold har udviklet sig. Et godt eksempel er ændringerne af de danske byer i løbet af 1800-tallet på grund af jernbanens opkomst. Ældre landsbyer udviklede sig til stationsbyer og et mylder af nye stationsbyer voksede frem over hele landet. Men allerede i mellemkrigstiden begyndte man herhjemme at asfaltere vejene, så de kunne bruges af bilerne. I slutningen af 1930’erne stod landet med nogle af Europas bedste veje. Det betød, at flere af de mindre stationsbyer efterhånden mistede deres berettigelse. Det er blandt andet sådanne spørgsmål, trafikhistorikere beskæftiger sig med. Trafikhistorie er desuden knyttet tæt sammen med byhistorie, dvs. byens trafik, infrastruktur og byplanlægning.
 

 
 

Ideer

Fra hestevogn til sporvogne

Privatbilisme

Hovedstadsområdets Trafikselskab
1973 - 2000