SITEMAP    

 
     
 

Hvad må man se?

Der er regler for, hvad arkiver må udlevere på læsesalene. Reglerne skal bl.a. beskytte privatlivets fred

Grænserne for, hvad der er "almindeligt tilgængeligt" er bl.a. skabt for at sikre privatlivets fred. At noget er "almindeligt tilgængeligt" vil sige, at enhver borger, uden særlig ansøgning, kan få hentet arkivalierne frem på læsesalen.

De regler, som offentlige arkiver skal følge, er fastsat i Arkivloven, som er vedtaget af Folketinget.  Loven fastsætter bl.a., at  sager med følsomme oplysninger om enkelte personer - fx adoption, skilsmisse, kriminalitet, selvmord o.lign., skal være 75 år, før enhver kan få dem udleveret.

Lokalarkiver, der er medlemmer af Sammenslutningen af Lokalarkiver arbejder efter de samme tilgængelighedsgrænser som Statens Arkiver. På lokalarkiverne kan der også være materiale, der indeholder følsomme oplysninger om enkeltpersoner - - fx medlemslister til politiske foreninger.

Man kan naturligvis altid søge om dispensation fra tilgængelighedsreglerne, og man vil så få skriftlig besked om, hvorvidt man har fået dispensationen eller ej. På Statens Arkivers hjemmeside kan man læse mere om tilgængelighedsregler.

 

 

 

Sådan er
grænserne

Dåb

50 år

Konfirmation

50 år

Vielse

50 år

Begravelse

10 år

Folketælling

75 år

Skifte (dødsbo)

Man kan få dispensation og se skifter når de er 50 år

75 år

(50 år)

Person-følsomme sager
fx adoption, skilsmisse, kriminalitet, m.m.

75 år