Gamla kartor från Köpenhamn
 

 


Se kartor från:

1611 (prospekt)
1659
1770
1906

Alla kartor är i pdf-format. Du ska använda Acrobat Reader för att hämta dem. Har du inte Acrobat Reader, kan du hämta den gratis här.

Vill du se kartor över dagens Köpenhamn- gå in på www.krak.dk www.krak.dk