William Abelgaard Nielsen

William Nielsen var en initiativrik person och til yrket veterinär. En äkta pionjär som grundade Ifö, känd för bl.a sanitetsgods.

William Abelgaard Nielsen föddes 1837 i Danmark. Han hade deltagit i dansk-tyska kriget 1864 som veterinär och haft ansvaret för 1000 hästar.

I dansk miljö
Han anställdes som veterinär på Årup genom förmedling av förvaltare Møller, som också var dansk. William Nielsen kom till en plats med dansk tradition och miljö, och fick ansvaret för en stor djurbesättning med hästar, kor och en massa får i ett "schäferi".
Senare fick han arrendera Allarpsgården, som lydde under Årup-Trolle-Ljungby. Nielsen fick nedrivningsverket från Årups Slott, som fraktades till Allarpsgården som alltså är uppförd av virke från det gamla Årup.

Kalkbruket i Bromölla
En tidningsnotis upplyser oss om, att Nielsen börjat bränna kalk i Valje på våren 1887 och ännu tidigare hade han förmodligen arrenderat Gualövs Tegelbruk, som tillhörde Trolle-Ljungby. Han hade således sysslat med industriell verksamhet innan han bildade "Nielsen & Comp. Kalk- och Kaolinbruk" i Bromölla. Vid flera tillfällen hade han säkert ekonomiska bekymmer, och anställdes av den nya företagsägare som försäljare av eldfasta produkter och sedan som expeditionsföreståndare.

"Doktor Nielsens gata"
Sedan Nielsen lämnat företaget bröt han glassand i Ivösjön och på ålderdomen hade han en kiselgurfabrik i Osby.
William Abelgaard Nielsen dog mer än 80 år gammal och begravdes på Osby kyrkogård. "Doktor Nielsens gata" i centrala Bromölla är uppkallad efter honom.
Nielsen dog mer än 80-årig och begravedes på Osby Kyrkogård. "Doktor Nielsens gata" i centrala Bromölla är uppkallad efter honnom.

 

<< Retur

    
      
     
      
         
   
  
    
     
Lokalerna, där arbetet utfördes, var trånga och mörka. Âven kvinnor arbetade här.
  
     
      
Den första byggnaden för chamottetillverkning 
med den karakteristiska skorstenen. 
Byggnaden från 1896 hadde ursprunligen två rundugnar.