Arkivet

Fordele og ulemper ved elbiler

I lyset af de skyhøj stigende benzinpriser overvejer flere og flere mennesker at købe en elbil. Hvilke fordele har en elbil i forhold til en forbrændingsmotor – og hvor er problemerne?

 

Siden begyndelsen af året er leveringstiden for elbiler næsten fordoblet. Ifølge en undersøgelse fra det Duisburg-baserede “Center Automotive Research” venter køberne i øjeblikket i gennemsnit 15,6 uger på en elbil, sammenlignet med 8,3 uger i januar. Kunderne må vente endnu længere på mange populære modeller, især hvis de konfigurerer deres bil individuelt, hvilket er reglen snarere end undtagelsen for nye biler.

Årsagerne hertil er mangfoldige. Corona-pandemien førte til et verdensomspændende run på halvledere, og efterspørgslen overstiger stadig udbuddet af chips betydeligt. Produktionen af elbiler er særlig påvirket af dette, da der er indbygget flere halvledere i elbiler end i biler med forbrændingsmotorer. Desuden er forsyningskæderne stadig forstyrret, og virksomhederne mangler materialer.

Den stigende efterspørgsel efter elbiler på grund af de høje benzinpriser som følge af krigen i Ukraine forværrer situationen yderligere. Alene i de første fem måneder af i år blev der ifølge data fra KBA (Federal Motor Transport Authority) registreret ca. 17 procent flere elbiler end i samme periode sidste år. Derimod faldt nyregistreringerne af benzin- og dieselbiler betydeligt i samme periode.

 

Mange kunder har også det EU-dækkende forbud mod klimaskadelige nye biler i tankerne, når de træffer deres købsbeslutning. I slutningen af juni blev miljøministrene i de 27 EU-medlemsstater enige om kun at tillade nye biler, der udelukkende kører på CO2-neutrale brændstoffer fra 2035.

 

Men er det værd at købe en elbil nu? manager magazin har opsummeret fordelene og ulemperne ved elbiler.

 

Hvad taler for en elbil

Lavere brændstofomkostninger

Selvfølgelig er det mest overbevisende argument ved de nuværende benzinpriser helt sikkert energiomkostningerne. Ifølge det føderale statistiske kontor måtte bilisterne i marts i år i gennemsnit betale næsten 42 procent mere for superbenzin end et år tidligere og næsten 63 procent mere for diesel. Selv under de to oliepriskriser i 1973/74 og 1979/80 steg priserne ikke så meget som i dag. For husholdningsenergi, som omfatter el-omkostninger, var prisstigningen i samme måned “kun” 35,3 procent .

ADAC har sammenlignet forbruget fra en forbrændingsmotor med forbruget fra en elmotor i en Fiat 500. Med et kilometertal på 10.000 kilometer om året skal kvindelige bilister bruge mellem 800 og 1033 euro om året på benzin. Elektricitet koster på den anden side kun 463-593 euro.

 

Fremme gennem miljøbonus

I mange tilfælde er en elbil stadig noget dyrere end en bil med forbrændingsmotor. Dette skyldes primært batteriet, som stadig er den dyreste komponent i en e-bil og tegner sig for godt en tredjedel af produktionsomkostningerne. En BMW i4 eDrive 40 (250 kW) koster f.eks. ca. 59.200 euro. Den sammenlignelige benzindrevne 430i Gran Coupé (180 kW) fås derimod fra 53.100 euro. Diesel 420d Gran Coupé (140 kW) er stadig den billigste med en pris på 50.500 euro.

 

Siden 2016 har den føderale regering og virksomheder derfor fremmet køb af elbiler med en såkaldt miljøbonus. Som en del af det økonomiske stimuleringsprogram under Corona-krisen fordoblede staten endda sin andel, den såkaldte innovationsbonus. Siden juli 2020 har købere af rent eldrevne køretøjer til en pris på højst 40.000 euro (nettolistepris) modtaget et statstilskud på 6.000 euro. Derudover er der et producentbidrag på 3000 euro. Hvis nettolisteprisen ligger mellem 40.000 og 60.000 euro, kommer der yderligere 5.000 euro fra staten og 2.500 euro fra producenten.

Miljøbonussen har udløst et boom i efterspørgslen efter elbiler. Sidste år blev der indsendt 625.000 ansøgninger, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Nu ønsker det føderale økonomiministerium at reducere statsstøtten gradvist igen. Innovationspræmien skal nedsættes til 4000 euro fra 2023. For 2024 og 2025 vil staten så kun betale 3000 euro. Producenterne skal så betale 2000 euro (2023) eller 1500 euro (2024) ud over miljøbonussen. Subsidiegrænsen på 40.000 euro skal afskaffes; fremover må den samlede bruttopris for køretøjet, dvs. inklusive ekstraudstyr og rabatter, ikke overstige 65.000 euro. Fra 2026 skal miljøbonussen helt afskaffes.

 

Dette forslag fra forbundsministeriet for økonomi og teknologi er imidlertid endnu ikke blevet vedtaget; det er i øjeblikket under koordinering i forbundsregeringen. Hvis forslaget gennemføres, kan dette allerede nu blive et problem for mange e-bilskøbere. Fordi de, der i øjeblikket bestiller en ny elbil, må regne med leveringstider på flere måneder på grund af forstyrrelser i forsyningskæderne og mangel på halvledere. Det høje tilskud gælder dog kun for køretøjer, der registreres inden den 31. december 2022.

 

Fritagelse for køretøjsafgift

Staten tilskynder yderligere til at købe lavemissionskøretøjer med motorkøretøjsafgiften. Mens ejere af en dieselbil med høje CO2-emissioner kan blive nødt til at betale op til 286 euro om året, er elbiler helt fritaget for afgift i de første ti år af deres levetid. Derefter skal der kun betales 50 procent af afgiften for sammenlignelige modeller.

 

Salg af sparede CO2-emissioner

Men det er ikke det hele: Hvis du ønsker det, kan du sælge de CO2-emissioner, du sparer ved at bruge en elbil, til virksomheder med fortjeneste ved hjælp af drivhusgasreduktionskvoterne. De tilsvarende udbydere, som kan findes i stort antal på internettet, certificerer CO2-besparelserne. Virksomheder, der ikke overholder deres lovbestemte CO2-reduktion, kan købe disse certifikater og undgå sanktioner. Privatpersoner kan forvente op til 350 euro om året i skattefri indkomst. De, der ikke bryder sig om denne måde at “købe gratis” fra virksomheder på, kan også donere deres andel til bæredygtige klimaprojekter.

 

Lavere omkostninger til reparation og opladning

 

I en omfattende analyse sammenlignede ADAC de samlede omkostninger for næsten alle forbrændingsmotorer, plug-in-hybridbiler og elbiler på det tyske marked, dvs. fra købsprisen over alle drifts- og vedligeholdelsesudgifter til afskrivninger. Eksperterne kom frem til den konklusion, at elbiler i stigende grad overgår forbrændingsmotorer. https://www.billigladestationer.dk/ladestandere/

 

En af grundene hertil er de lavere vedligeholdelsesomkostninger: I modsætning til en forbrændingsmotor har en elbil ikke brug for typiske sliddele som f.eks. tændrør eller brændstoffiltre. Regelmæssige olieskift er heller ikke længere nødvendige. Takket være rekuperation, dvs. energigenvinding under bremsning, slides bremserne også langsommere. Det årlige eftersyn er også billigere end med en forbrændingsmotor.

 

Som det fremgår af prissammenligningen, slår VW ID.3 f.eks. Golf 1.5 eTSI Live DSG – den billigste basismodel af VW Golf blev ikke taget som sammenligningsmodel, fordi ID.3 har en meget bedre motorydelse og en trinløs automatisk gearkasse. E-versionen koster 47,2 cent pr. kilometer, mens den tilsvarende benzinmodel koster 56,9 cent pr. kilometer. Selv med en rabat på 15 procent, som ofte gives på nye biler, koster forbrændingsmotoren 49,8 cent pr. kilometer mere end VW ID.3. Den sammenlignelige dieselmodel, Golf 2.0 TDI Life DSG, koster endda 60,6 cent pr. kilometer.

 

Lavere emissioner

En af de vigtigste grunde til at købe en elbil er helt sikkert den manglende CO2-udledning. Man må dog sige, at produktionen af batteriet er mere energikrævende end produktionen af en forbrændingsmotor. Dette er også gentagne gange blevet bemærket af kritikere. ADAC har imidlertid beregnet, at en elbil hurtigt reducerer dette CO2-fodaftryk under kørslen. Fra 50.000 til senest 100.000 kilometer udlignes elbilernes CO2-ulemper igen. Fraunhofer-instituttet konkluderer også i en undersøgelse, at elbiler har en væsentlig positiv drivhusgasbalance i hele deres levetid i forhold til konventionelle køretøjer.

 

Gratis parkeringspladser

I det mindste under opladningsprocessen er parkeringspladserne ved e-ladestationerne normalt gratis. Dette kan være særlig fordelagtigt, hvis lokalerne ligger i eftertragtede bymidter. E-bilejeren skal naturligvis stadig betale for opladning. Men mange supermarkeder lokker nu også deres kunder med gratis opladningsfaciliteter.

 

I nogle byer som Hamborg og München kan elbiler også parkeres gratis på parkeringspladser, der faktisk er afgiftspligtige – i hvert fald inden for den maksimale parkeringstid for denne parkeringsplads. Loven om elektromobilitet, som gælder i hele Tyskland, giver byer, kommuner og samfund mulighed for at give denne køretøjsklasse fortrinsret frem for køretøjer med forbrændingsmotorer.

 

Hvad taler imod en elbil

Mangel på opladningsinfrastruktur

Opladningsinfrastrukturen er et af de centrale spørgsmål, når man beslutter sig for eller imod en elbil. “Hvis du ikke har mulighed for at lade op derhjemme, skal du ikke købe en elbil”, advarede Renault-chef Luca de Meo (55) for nylig.

 

For ejere af ejendomme med en købt parkeringsplads er dette bestemt ikke noget problem. For ca. 1500 til 2000 euro kan de få installeret en såkaldt wallbox ved siden af deres parkeringsplads. Dette er en højspændingsforbindelse specielt til elbiler. Men alle, der tror, at et forlængerkabel vil gøre tricket, vil hurtigt blive skuffet. Opladningsprocessen tager flere dage i stedet for timer og belaster også forbindelsen.

 

For lejere er det hele lidt mere vanskeligt. De, der har lejet deres egen parkeringsplads, har ret til at få installeret en wallbox siden udgangen af 2020.

 

Uden en parkeringsplads er du nødt til at stole på din arbejdsgiver eller offentlige opladningssteder. Dette kan hurtigt blive et selvmål, især i tætbefolkede områder. Den tilsvarende ladestation skal jo være ledig, når du har tid til at lade op. Selv ved en hurtigopladningsstation skal du regne med en halv time til at lade batteriet op til 80 % – det er normalt alt, hvad du behøver for at skåne batteriet.

 

Men i takt med at der kommer flere og flere elbiler på de tyske veje, bliver der også stadig færre gratis opladningsstationer til rådighed. Tyskland kan jo knap nok følge med i udbygningen af sin opladningsinfrastruktur. Der findes i øjeblikket 28.726 ladestationer i landet med omkring 52.000 normale opladningspunkter og 9400 hurtige opladningspunkter . Som det tyske bilindustriforbund (VDA) har fastslået i sin rangliste over opladningsnetværk, er der i gennemsnit ca. 22 elbiler pr. offentligt opladningspunkt. I 2022 var der kun 17 elbiler. Udbudskløften vokser altså.

 

I det mindste har mineralolieselskaberne nu opdaget emnet med at opkræve penge for sig selv. Shell har f.eks. planer om at åbne to ladestationer i Tyskland inden længe. Inden 2030 har virksomheden også til hensigt at udvide antallet af opladningspunkter på sine 1000 tankstationer fra 240 til 3000. EG Group, der driver de 1000 Esso-tankstationer i Tyskland, ønsker at opgradere dem med ultrahurtige opladere. Og BP ønsker sammen med Volkswagen at opstille op til 4.000 opladningspunkter i Tyskland og Storbritannien inden for 24 måneder.

 

Virksomhederne regner med, at kunderne vil være nødt til at opholde sig længere tid ved tankstationerne eller ladestationerne og formentlig vil forbruge mere som følge heraf. Selvfølgelig arbejder bilvirksomheder som Porsche og Audi også på en tilsvarende udvidelse af infrastrukturen. Det er dog endnu uvist, hvor stor succes den Ingolstadt-baserede virksomhed vil få.

 

Nederste område

 

Elbiler kan stadig ikke konkurrere med forbrændingsmotorer med hensyn til rækkevidde. Sidste år konkluderede det tyske bilforbund ADAC, at elbiler i gennemsnit har 15-20 procent mindre rækkevidde end biler med forbrændingsmotor. Det er naturligvis irriterende og tidskrævende, især for hyppige chauffører, der kører lange ture.

 

Mange undersøgelser viser imidlertid også, at bilisterne oftest tilbagelægger korte afstande med deres køretøjer. Batterierne er helt sikkert tilstrækkelige til dette.

 

Om vinteren skal batterierne dog holdes under nøje opsyn, da de løber meget hurtigere tør for energi. Det er jo ikke kun interiøret og vinduerne, der skal opvarmes, men også selve batteriet. Det tyske bilforbund (ADAC) anslår et merforbrug på 10 til 30 procent om vinteren.

 

Konklusion: Elbiler vinder hurtigt indpas

Fordelene ved elbiler i forhold til forbrændingsmotorer opvejer i stigende grad ulemperne. I sidste ende skyldes det også, at denne type af indsats er politisk ønsket og fremmes i overensstemmelse hermed. For dem, der selv kan løse problemet med opladningsinfrastrukturen, kan det bestemt betale sig at skifte – især i år med den højere miljøbonus – at skifte.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *