Arkivet

Spiseforstyrrelse og autisme

Autisme-diagnosen bygger på afvigelser indenfor tre områder: Kommunikation, socialt samspil, samt adfærd og interesser, men også mange andre aspekter kan være påvirkede fx sanser, overblik og ”stress-barhed”. Begrebet autisme beskriver således en samling træk ved en persons måde at opfatte, tænke og lære på, som er anderledes.

Der har længe været fokus i forskningslitteraturen på, at autisme forekommer hyppigere hos personer med anoreksi, og i de senere år er der kommet mere fokus på, hvordan autisme for nogle kan være både en sårbarhedsfaktor og en vedligeholdende faktor – særligt ved anoreksi. Autisme kan gøre det sværere at blive rask af anoreksi, men der er endnu ret sparsom viden om, hvordan man bedst behandler anoreksi hos personer med autisme. Ikke desto mindre kan det være vigtigt at forstå og tage hensyn til autismen, for at understøtte, at personen med autisme kan få bedst mulig gavn af behandlingen for deres spiseforstyrrelse. Opsøg hjælp til anoreksi behandling hos Kompetencecenter for spiseforstyrrelser.

Oplægget vil præsentere de aspekter af autisme, der erfaringsmæssigt ser ud til at være særlig udbredt blandt piger og kvinder, og som kan have særlig tendens til at blande sig med anoreksi. Desuden vil oplægget indeholde refleksioner om, hvordan man kan forsøge at tage hensyn til dette i behandlingen.

Mette Bentz, er uddannet sygeplejerske, psykolog, Ph.D. og er specialist og supervisor i psykoterapi. Hun arbejder med forskning i og behandling af børn og unge med spiseforstyrrelser i Region Hovedstadens psykiatri, hvor hun er leder af et nyt forskningsprojekt, VIBUS. Hun er en af de førende specialister i Danmark og har bidraget til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og referenceprogram for spiseforstyrrelser. I sit arbejde har Mette en særlig interesse for at skabe viden om de børn og unge, som ikke har tilstrækkeligt gavn af de eksisterende behandlingsformer.

 

Om temaeftermiddage

Temaeftermiddage i Kompetencecenter for spiseforstyrrelser er faglige eftermiddage, hvor vi inviterer eksperter fra forskellige specialer til at afholde workshops om relevante temaer eller faglige problemstillinger. Temaeftermiddagene er målrettet professionelle inden for alle fagområder, der arbejder med behandling, undervisning, rådgivning eller psykoterapi. Ofte deltager fagpersoner, der arbejder med højt specialiseret behandling inden for anoreksi, bulimi og Binge Eating Disorder (BED).

Der vil typisk være et oplæg af 1½-2 timers varighed med mulighed for spørgsmål og dialog og derefter tid til ”networking” og en lille forfriskning.

Praktisk information

Arrangementerne foregår fra kl. 15-18 i vores lokaler: Thoravej 35, 1. sal, 2400 København NV. Der er gratis parkering i 3 timer – husk parkeringsskiven.

Pris: 550 kr. inklusiv forfriskning.

Tilmelding sker efter ”først-til-mølle-princippet” ved at sende dit fulde navn, tlf.nr., titel & arbejdssted (cvr.nr) og evt. EAN-nr. til [email protected]

Du er først sikret en plads, når betalingen er foretaget. Ved færre end 10 tilmeldinger aflyses eftermiddagen og beløbet refunderes.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *