Arkivet

Her er 10 krav: Godkendelse af statsautoriseret revisor

Her er 10 krav: Godkendelse af statsautoriseret revisor

På samme måde som større selskaber er pålagt revisionspligt, er der masser af krav som statsautoriseret revisorer skal efterleve.

1) Personen skal have bopæl i Danmark, et andet EU-land, et EØS-land eller et andet land, som EU har indgået aftale med.

2) Personen skal være myndig, og ikke være under værgemål.

3) Personen må ikke have et selskab som er under rekonstruktionsbehandling, tvangsopløsning eller konkurs.

4) Personen skal ikke være pålagt konkurskarantæne eller inden for de seneste 2 år have været pålagt konkurskarantæne.

5) Personen skal have bestået en særlig eksamen.

6) Personen skal i mindst 3 år efter det fyldte 18. år navnlig have deltaget i udførelse af opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer.

7) Personen skal være forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive rejst i forbindelse med udførelsen af opgaver efter paragraf 1, stk. 2 og 3.

8) Godkendelse kan nægtes under de i straffelovens paragraf 78, stk. 2.

9) Godkendelse kan nægtes, hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant på forsvarlig måde.

10) Godkendelse kan nægtes, hvis den pågældende har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *