Arkivet

Anvend et ERP system til de digitale arbejdsprocesser

Når man driver virksomhed i dag, kan man ikke komme udenom, at de fleste arbejdsgange foregår på computer. Det er nemmere og hurtigere. Derfor vælger langt de fleste virksomheder at anvende et ERP system som f.eks. kan købes gennem Logos Consult til de mest gængse arbejdsprocesser såsom bogholderi, ordrer, indkøb, tilbud, sager mv.

Der er flere ERP programmer at vælge i mellem. Særligt løsninger fra Microsoft bliver anvendt af danske virksomheder. Fordelen er bl.a., at Microsoft ERP løsninger fungerer godt sammen med Microsoft Office pakken, så man f.eks. kan kopiere tal fra ERP programmet til et Excel ark, hvis man eksempelvis vil arbejde med en budget oversigt.

ERP handler om digitalisering

Med et ERP-program handler det om at digitalisere de forskellige arbejdsgange. Det er bl.a. at fakturaer, der modtages til betaling, bliver registreret elektronisk og lagt ind som en betalingskladde, klar til godkendelse. Det betyder også, at man kan sende sine fakturaer elektronisk, f.eks. som PDF, EAN, pr mail osv.

Det handler også om at kunne sende tilbud fra programmet samt omdanne tilbud til ordrer og videre bogføre dem som en faktura. Alt dette kan du med programmet Microsoft Dynamics 365 Business Central. Med den nye bogføringslov forventes der også at komme krav om elektronisk arkivering af regnskabsmateriale. Også her er Business Central et program med mange muligheder. Programmet understøtter de digitale arbejdsprocesser og tilbyder også muligheder for at have elektronisk arkiv. Programmet er særligt et stærkt værktøj som arkiv sammen med tillægsløsningen Continia Document Capture. Her får man mulighed for at søge i gemte bilag og andre dokumenter, og hermed opbevare dem elektronisk.

ERP står for Entreprise Ressource Planning og det handler om at anvende ét og samme IT program i virksomheden. Hermed har alle medarbejdere adgang til samme data og har det samme program at arbejde i. Tanken er, at virksomheden undgår at have flere forskellige programmer og kundedata spredt ud over flere programmer. Ideen med et ERP program er, at økonomimedarbejdere kan arbejde med bilag, løn, fakturaer, betalinger, budgetter, kontoskemaer mv. i deres område af programmet, og sælgere kan arbejde med leads, kundedata, ordrer, målgrupper mv. i deres programområde. Programmet er også udviklet til at håndtere indkøbsprocesser, sager og ressourcer samt understøtte produktionsplanlægning, ordrestyring, FEFO osv.

Flere virksomheder vælger at få udviklet få tilretninger i sit ERP program. F.eks. at få tilrettet rapporter, så fakturaer indeholder virksomhedens logo, betalingsbetingelser osv. Derudover kan man få integreret programmet til f.eks. en webshop eller lagerhoteller mv. Mulighederne er mange, så længe man anvender professionelle til at programmere i programmet. Derudover vælger mange virksomheder at få erfarne forretningskonsulenter til at sætte programmet op med de ønskede kontoskemaer, bogføringsopsætning, tilretning af fakturaer, ordrer mv. Dynamics 365 Business Central er et komplekst program og derfor er det en fordel at få erfarne konsulenter til at hjælpe med løsningen.

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *